IDNL zoekt leden! Kom naar onze bijeenkomst!Op 2 februari 2019 zal IDNL een bijeenkomst organiseren voor mensen met een nationale instelling die:
- al volksvertegenwoordiger zijn of dit willen worden, of
- kaderlid willen worden ter ondersteuning van volksvertegenwoordigers

De bedoeling is te komen tot regionale kringen waarin deze mensen elkaar steunen in het uitdragen van het nationale geluid door samenwerking, scholing en tips. We onderscheiden daarbij drie werkterreinen:
- beleidsvorming, zoals studiegroepen en achtergrondartikelen
- publiciteit of publieke aanwezigheid, bijvoorbeeld in de media
- het politieke bedrijf: meedoen aan verkiezingen en het bestuur 

IDNL richt zich op de vertaling van studie en opinievorming naar de politieke praktijk. Wij hebben in grote lijnen de politieke standpunten aangegeven die volgens ons vruchtbaar kunnen zijn voor de nationale beweging. Daarbij zijn we omstreden onderwerpen als 'civiel nationalisme', de positie van de Islam en Israël niet uit de weg gegaan. Deze standpuntbepaling zullen we als richtsnoer nemen bij de opbouw van de organisatie.

We beseffen dat het in het huidige politieke klimaat moed en doorzettingsvermogen vereist om openlijk voor de nationale zaak uit te komen. Aan de andere kant ligt hier voor (kandidaat-)leden ook een mogelijkheid om mede vorm te geven aan een project met een steeds grotere kans op echte politieke invloed.

Wij nodigen kandidaten van harte uit op onze bijeenkomst hun mogelijkheden, wensen en ambities met ons en met elkaar te delen!


Je kunt je opgeven door een Email te schrijven naar: info@idnl.org

Van harte welkom!