+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Artikelen

IDNL van Werkgroep naar Opbouworganisatie

Zaterdag 2 februari hield IDNL een bijeenkomst voor mensen die actief bij onze beweging betrokken willen worden. Het was een intensieve dag waarbij de deelnemers met elkaar konden kennismaken en elkaars vaardigheden leren kennen. Verder waren er korte inleidingen over de strategie van IDNL, over Islamisering als kolonisering, over de haken en ogen van het…
Lees meer

Van JQ naar IQ

In hoeverre kunnen wij het beleid van de vijandige elite toeschrijven aan agitatie door joodse belangengroepen?

Israël als lichtend voorbeeld

Het onvermoeibare streven van het joodse volk naar een eigen staat kan alle nationalisten tot voorbeeld strekken.

Een sekte van kwezels en klikspanen

Wat bezielt toch die journalisten, politici en andere machthebbers die ons land laten overspoelen door vreemdelingen?

De gebroken pijl

Een poëtisch-filosofische beschouwing over het grote belang van grenzen en over trouwe wachters aan de grens.

Guerrilla of centralisatie?

Het gevaar van centralisatie rond één persoon die zich door de vijandige media tot leider laat bombarderen.

Het Nieuwe Deugen

De verwikkelingen rond het interview met onze voorman Géza Hegedüs bevestigt opnieuw het beeld van de Volkskrant als een ordinaire spreekbuis van de macht.

Laat de Islam met rust!

Een anti-Islamhouding is een begrijpelijk reactie op de massa-immigratie die ons wordt opgedrongen, maar toch onjuist.

De identitaire beeldenstorm

Een poëtisch-filosische beschouwing over de achtergronden van de identitaire beweging.

Hoe kunnen we het establishment bestrijden?

De heersende klasse kan niet met geweld worden bestreden. Haar zwakke punt is het gebrek aan geloofwaardigheid en legitimiteit.