+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Auteur: admin

Een Afrikaner interviewt Erwin Versteeg

IDNL kwam ruim aan bod in dit interview voor de ‘Afrikaner Volkspartij’.

IDNL Video!

Deze video geeft een eerste indruk waar IDNL voor wil staan,

Een natie in verzet – basisbegrippen

Dit artikel is gebaseerd op een lezing gegeven tijdens een bijeenkomst van IDNL op 8 juni 2019. Het behandelt o.a. het begrip van ‘ras’, ‘natie’, ‘stam’ en ‘volk’. Bovendien komt een methode van verzet te sprake.

Omschrijving van enkele politiek-sociale stromingen

In dit artikel bespreken we kort enkele van de belangrijkste begrippen in onze beweging, zoals nationalisme, globalisme, liberalisme, socialisme, communisme en cultuur-marxisme.

Rechten voor ondernemers

In het huidige Nederland worden maar al te vaak de kleine en middelgrote ondernemers vergeten. Grote ondernemeningen krijgen vaak veel (vaak onterechte) steun van de overheid, maar kleinere ondernemingen worden bedolven onder steeds hogere eisen van overheid en werknemers.

IDNL van Werkgroep naar Opbouworganisatie

Zaterdag 2 februari hield IDNL een bijeenkomst voor mensen die actief bij onze beweging betrokken willen worden. Het was een intensieve dag waarbij de deelnemers met elkaar konden kennismaken en elkaars vaardigheden leren kennen. Verder waren er korte inleidingen over de strategie van IDNL, over Islamisering als kolonisering, over de haken en ogen van het…
Lees meer

Israël als lichtend voorbeeld

Het onvermoeibare streven van het joodse volk naar een eigen staat kan alle nationalisten tot voorbeeld strekken.

Een sekte van kwezels en klikspanen

Wat bezielt toch die journalisten, politici en andere machthebbers die ons land laten overspoelen door vreemdelingen?

Guerrilla of centralisatie?

Het gevaar van centralisatie rond één persoon die zich door de vijandige media tot leider laat bombarderen.

Laat de Islam met rust!

Een anti-Islamhouding is een begrijpelijk reactie op de massa-immigratie die ons wordt opgedrongen, maar toch onjuist.