+31 (0) 6 12106583
info@idnl.org

Auteur: admin

Alt-Seksualiteit en ethnisch conflict

Een blik op de film “La vie d’Adèle’ in het kader van alt-seksualiteit als strijdpunt tussen en binnen etnische groepen.

IDNL Video!

Deze video geeft een eerste indruk waar IDNL voor wil staan,

Ons logo is vernieuwd!

Het vernieuwde logo van IDNL zit vol symboliek. Lees hier onze korte toelichting.

Een natie in verzet – basisbegrippen

Dit artikel is gebaseerd op een lezing gegeven tijdens een bijeenkomst van IDNL op 8 juni 2019. Het behandelt o.a. het begrip van ‘ras’, ‘natie’, ‘stam’ en ‘volk’. Bovendien komt een methode van verzet te sprake.

Een korte omschrijving van enkele politiek-sociale stromingen

In dit artikel bespreken we kort enkele van de belangrijkste begrippen in onze beweging, zoals nationalisme, globalisme, liberalisme, socialisme, communisme en cultuur-marxisme.

Rechten voor ondernemers

In het huidige Nederland worden maar al te vaak de kleine en middelgrote ondernemers vergeten. Grote ondernemeningen krijgen vaak veel (vaak onterechte) steun van de overheid, maar kleinere ondernemingen worden bedolven onder steeds hogere eisen van overheid en werknemers.

IDNL van Werkgroep naar Opbouworganisatie

Zaterdag 2 februari hield IDNL een bijeenkomst voor mensen die actief bij onze beweging betrokken willen worden. Het was een intensieve dag waarbij de deelnemers met elkaar konden kennismaken en elkaars vaardigheden leren kennen. Verder waren er korte inleidingen over de strategie van IDNL, over Islamisering als kolonisering, over de haken en ogen van het…
Lees meer

Grondbeginselen van ‘Identitair Nederland’

Een korte samenvatting van de visie van IDNL op de Nederlandse samenleving en hoe deze verbeterd kan worden.

Van JQ naar IQ

  ‘Event Horizon’ Aan de rand – in sommige opzichten over de rand – van de patriottisch-identitaire beweging leeft een ‘vraag’ die door sommigen als allang beantwoord en door velen als ongewenst wordt beschouwd: in ‘besmet’ oud-rechts jargon beter bekend als het ‘Joodse Vraagstuk’ en in ‘modieus’ Alt-Right jargon doorgaans aangeduid als de ‘JQ’ –…
Lees meer

Israël als lichtend voorbeeld

In zowel de links-globalistische als de rechts-nationalistische hoek is de positie van Israël omstreden. De redenen variëren van een begrijpelijke zorg om het lot van de Palestijnen tot een irrationele haat tegen alles wat joods is. Wij vinden het daarom belangrijk om duidelijk en principieel stelling te nemen voor Israël als de nationale staat van…
Lees meer