+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Categorie: Opinie: Essays

Operatie Belisarius

Een kritische blik op Greg Johnsons ‘The White Nationalist Manifesto’ vanuit het perspectief van het archeo-futurisme.

Van JQ naar IQ

In hoeverre kunnen wij het beleid van de vijandige elite toeschrijven aan agitatie door joodse belangengroepen?

De gebroken pijl

Een poëtisch-filosofische beschouwing over het grote belang van grenzen en over trouwe wachters aan de grens.

De identitaire beeldenstorm

Een poëtisch-filosische beschouwing over de achtergronden van de identitaire beweging.