+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Tegen nationaalsocialisme

Tegen nationaalsocialisme

Er zijn mensen die in hun ommezwaai van de huidige systeemideologie naar het nationalisme verzeild raken in de nationaalsocialistische hoek. Dit zouden we kunnen verklaren vanuit twee factoren:

De vijandige elite heeft er voor gekozen haar legitimiteit niet te steunen op het volk, zijn geschiedenis en tradities, maar op een globalistische idee van ‘anti-Hitler te zijn’. Een mens die zich verzet tegen hun plannen wordt daarom al gauw neergezet als een tweede Hitler. Dit is natuurlijk een laaghartige truc om de wil van de gevestigde orde door te drukken. Door deze emotionele manipulatie proberen de machthebbers met name het verzet tegen de verdringing van autochone Nederlanders door massa-immigratie te breken. Mensen die zich verzetten tegen de elite hebben daarom de neiging van de weeromstuit de grote vijand van die elite te omarmen.

Daarnaast oefent het nationaalsocialisme uit zichzelf door zijn sterke propaganda ook een aantrekkingskracht uit. De projectie van kracht en doorzettingsvermogen kan heel aantrekkelijk werken, met name voor mensen die door de vijandige elite machteloos zijn gemaakt. Mensen aan wie de elite geen aandacht besteed, sterker nog: die door hen worden verketterd.

De oorzaak van het omarmen van het nationaalsocialisme ligt dus in de opstelling van de vijandige elite, en het is een emotionele reactie, geen rationele keuze. Voor een gedegen overweging en afwijzing van de nationaalsocialistische weg willen we wijzen op de volgende punten:

Het belangrijkste argument is dat wij als identitairen en nationalisten universeel nationalisten zijn, wat inhoudt dat wij geloven dat etnonationalisme goed en rechtvaardig is voor alle volkeren. Daarom zijn we tegen elke vorm van kolonialisme en imperialisme. Het nationaalsocialisme vertoonde echter zowel tegenover de Slavische- als tegenover het Joodse volk een imperialistische, zelfs genocidale houding. Dit gaat in tegen onze meest fundamentele principes.

Daar komt bij dat het nationaalsocialisme geboren werd in het gevecht tegen het bolsjewisme (communisme) dat tijdens de Weimarrepubliek de macht in Duitsland dreigde over te nemen. Om het bolsjewisme te kunnen bestrijden namen zij het bolsjewistische organisatiemodel en zijn tactiek over. Dit hield in: een paramilitaire partij en een totalitaire staat, die als politieke instrumenten terrorisme en massamoord hanteerde. Vandaag de dag hebben wij echter te maken met Nieuw Links, dat heel andere methoden hanteert. De hegemonie van links over onze maatschappij werd dit keer niet gevestigd via bolsjewistische methoden maar door het koloniseren van de maatschappelijke instituties, met name de media en het onderwijs. Dus moet ons antwoord op de linkse hegemonie dit keer zijn dat we deze bestrijden door vernieuwing van onze instituties. Dit noemen we metapolitiek: het maatschappelijk denken omvormen, wat uiteindelijk ook in politieke verandering zal resulteren.

Vanuit het standpunt van identiteit heeft de vereenzelviging met een buitenlandse regime uit het verleden ook iets zeer onwaarachtigs. Werkelijke identiteitspolitiek moet gebaseerd zijn op echte identiteit. Wij verwerpen de valse identiteit die het huidige systeem ons biedt. Wij willen geen ontwortelde individuen zijn, geen ‘kinderen van nergens’, die zichzelf definiëren aan de hand van de producten die ze verbruiken. Deze valse moderne ‘identiteit’ maakt ons ellendig en laaghartig.

Maar als het moderne individualisme vals is, wat is dan onze echte identiteit? Daar zijn we ons misschien nog niet of nauwelijks van bewust. Daarom is het antwoord op de moderne malaise te ontdekken wie we zijn en daarnaar te leven. Onze identiteit wordt gevoed door onze totale biologische- en culturele afstamming tot op heden. Het is zeker geen oplossing om de huidige valse identiteit te vervangen door iets van een totaal andere plaats en tijd: dat is even vals. Een authentieke etnonationalistische beweging moet zich enten op de levende tradities van haar thuisland, niet op exotische import.

Tot slot: het valt weliswaar niet te ontkennen dat het nationaalsocialisme elementen bevat die in onze optiek in principe juist zijn, zoals het stellen van nationalisme boven globalisme, het stellen van het algemeen belang boven de individuele vrijheid en het voeren van een nauwkeurige bevolkingspolitiek, vanuit het idee dat het lot van een natie wordt bepaald door haar demografische ontwikkeling. Dit zijn echter elementen die ook in vele andere ‘rechtse’ stromingen terug te vinden zijn, en waarvan landen als Israël of Japan een levendig voorbeeld geven. Daar heeft men het nationaalsocialisme dus niet voor nodig.Afbeelding: “Bundesarchiv_R_49_Bild-0131,_Aussiedlung_von_Polen_im_Wartheland’ , bijgesneden. © Fotograaf: Wilhelm Holtfreter, bron: Wikimedia, licentie.___

IDNL (Identiteit Nederland) is een politieke partij en opbouworganisatie voor de identitaire beweging in Nederland. Wij organiseren geregeld bijeenkomsten en lezingen voor politiek geïnteresseerden. Voor vragen en contact klikt u hier.


Post dit bericht op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *