IDNL van Werkgroep naar Opbouworganisatie


Zaterdag 2 februari hield IDNL een bijeenkomst voor mensen die actief bij onze beweging betrokken willen worden. Het was een intensieve dag waarbij de deelnemers met elkaar konden kennismaken en elkaars vaardigheden leren kennen. Verder waren er korte inleidingen over de strategie van IDNL, over Islamisering als kolonisering, over de haken en ogen van het ‘klimaatakkoord’, en een algemene presentatie door onze woordvoerder Géza Hegedus.

Het succes van deze dag geeft ons de gelegenheid om als IDNL de overstap te maken van een werkgroep naar een opbouworganisatie om de Nederlandse identitaire beweging te ondersteunen en te verbreden. Dit houdt onder andere in:

1. De heer Géza Hegedus is aangesteld als algemeen woordvoerder en persvoorlichter. Hij is te bereiken op Emailadres geza.hegedus@idnl.org. Voor een evaluatie van de aanvallen in de vijandelijke media op de heer Hegedus zie dit artikel (in het Engels).

2. IDNL gaat ondersteuning geven aan onafhankelijke gemeenteraadsleden die het gedachtegoed van IDNL in grote lijnen onderschrijven. We hebben de heer Erwin Versteeg bereid gevonden hiervoor onze contactpersoon te worden. De heer Versteeg is gemeenteraadslid voor ‘Verbindend Rechts’ in de gemeenteraad van Enschede. Voor nadere informatie kunt u een bericht sturen naar gemeenteraad@idnl.org.

3. Milieubescherming staat voor IDNL hoog in het vaandel. Drs. A. Vierling zal samen met de onderzoeksgroep “Top der Duinen” de huidige milieuproblematiek in kaart brengen en een economische en sociale kosten-batenanalyse van de verschillende beleidsplannen opstellen. Voor vragen kunt u terecht bij milieu@idnl.org.

4. IDNL zal eigen podcasts gaan verzorgen waarbij actuele ontwikkelingen vanuit een identitair perspectief zullen worden besproken. Voor suggesties en vragen kunt u een bericht sturen naar redactie@idnl.org.

5. Voor jongeren tot 25 jaar zal IDNL een dag organiseren waarin zij met elkaar kunnen ontdekken hoe zij kunnen leven in een tijd waarin het globalisme hun eigen identiteit en cultuur dreigt weg te vagen. Voor meer informatie: jongeren@idnl.org.

IDNL (Identitair Nederland) is een opbouworganisatie die de verspreiding van het identitaire gedachtengoed in Nederland nastreeft. Wij organiseren geregeld bijeenkomsten en lezingen voor politiek geïnteresseerden. Voor vragen en contact klikt u hier.