+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Artikelen

Rijksgenoten welkom!

IDNL vergeet onze rijksgenoten niet en wij gunnen hen een speciale plaats in onze toekomstvisie.

Een natie in verzet – basisbegrippen

Dit artikel is gebaseerd op een lezing gegeven tijdens een bijeenkomst van IDNL op 8 juni 2019. Het behandelt o.a. het begrip van ‘ras’, ‘natie’, ‘stam’ en ‘volk’. Bovendien komt een methode van verzet te sprake.

Omschrijving van enkele politiek-sociale stromingen

In dit artikel bespreken we kort enkele van de belangrijkste begrippen in onze beweging, zoals nationalisme, globalisme, liberalisme, socialisme, communisme en cultuur-marxisme.

Rechten voor ondernemers

In het huidige Nederland worden maar al te vaak de kleine en middelgrote ondernemers vergeten. Grote ondernemeningen krijgen vaak veel (vaak onterechte) steun van de overheid, maar kleinere ondernemingen worden bedolven onder steeds hogere eisen van overheid en werknemers.

Israël als lichtend voorbeeld

Alle nationalisten kunnen een voorbeeld nemen aan het onvermoeibare streven van het joodse volk naar een eigen staat.

Een sekte van kwezels en klikspanen

Wat bezielt toch die journalisten, politici en andere machthebbers die ons land laten overspoelen door vreemdelingen?

Guerrilla of centralisatie?

Het gevaar van centralisatie rond één persoon die zich door de vijandige media tot leider laat bombarderen.

Laat de Islam met rust!

Een anti-Islamhouding is een begrijpelijk reactie op de massa-immigratie die ons wordt opgedrongen, maar toch onjuist.

Hoe kunnen we het establishment bestrijden?

De heersende klasse kan niet met geweld worden bestreden. Haar zwakke punt is het gebrek aan geloofwaardigheid en legitimiteit.

Nationalisme en de media

Hoe moeten wij als nationalisten omgaan met de vijandige media van het establishment?