+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Boeren tegen nep-elite

Boeren tegen nep-elite

Het protest van de boeren tegen het overheidsbeleid levert on-Nederlandse taferelen op. Hekken worden omvergereden, snelwegen worden geblokkeerd, en de deur van een overheidsgebouw is geforceerd. De politie reageert ongebruikelijk fel. De stemming bij de bevolking over deze protesten is wisselend. Aan de ene kant opgetogenheid “dat er nu eindelijk iets gebeurt”, aan de andere kant ook wel angst en onzekerheid. In Frankrijk kijkt niemand op van dit soort acties, maar het brave Nederland moet er nog aan wennen.

De heftigheid van de acties is on-Nederlands, maar het overheidsbeleid dat de aanleiding voor de acties vormt is dan ook van een on-Nederlands extremisme. De dagen van redelijk overleg, het zogenaamde ‘polderen’ lijken lang voorbij. D66 wil zelfs de helft van de Nederlandse veestapel vernietigen. Milieubescherming is van het grootste belang, maar bij het uitzetten van het milieubeleid lijkt de heersende klasse zich steeds meer te verschansen in een ivoren toren. En in deze toren krijgen alleen nog zeer bepaalde lobbygroepen toegang, zoals de kunstmestfabrikanten, Schiphol en de immigratie-industrie.

De boeren staat het water tot de lippen en daarom trokken zij afgelopen woensdag massaal naar Den Haag om te protesteren. IDNL wilde het boerenprotest ondersteunen, omdat het huidige milieubeleid een duidelijk voorbeeld is van het onverantwoordelijke en incompetente gedrag van de ‘elite’. Daarom trokken het bestuur en verschillende leden naar het protest in Den Haag. We vielen gelijk met onze neus in de boerenboter, want in onze treincoupé troffen we een hele afvaardiging boeren aan die ook op weg waren naar de hofstad. De trein reed langs de snelweg, en elke trekker die we tegenkwamen werd met luide instemming begroet. De stemming zat er dus goed in, met die wat ruige kameraadschap waar de meeste randstedelingen nogal verlegen van worden.

Een zo’n ‘metroseksuele’ randstedeling ging temidden van de groep zitten. Hem werd gevraagd of hij ook meeging naar het boerenprotest. Nee, nee, deze man moest voor zijn werk in Den Haag zijn. Wat hij deed? De man deed iets vaags op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Iets van ambtenaren helpen bij het zoeken van een baan binnen de EU. Typisch een ‘empty suit’, een pak met niets erin. Een ‘raamambtenaar’, zoals GeenStijl dat noemt. Hij reageerde vriendelijk, dipomatiek. De boeren boden hem een biertje aan. Hem werd plagend gevraagd of hij niet even een afspraak met Rutte kon regelen. Hij wimpelde verlegen af. Ik had wel een beetje met hem te doen. Maar het bier was alcoholvrij. Brave boeren.

Het verzamelpunt voor IDNL in Den Haag was een café vlak bij het Binnenhof. We werden echter al gauw door de alom aanwezige politie weggestuurd. De agenten betoonden wel begrip voor het protest, maar het was toch duidelijk dat de zaak behoorlijk op scherp stond. Mensen alleen mochten doorlopen, maar groepjes en zelfs koppels werd de toegang richting het Binnenhof ontzegd. We trokken daarom naar het Malieveld waar al een grote groep boeren met hun trekkers was aangekomen.

Eigengereid en eigenwijs hadden de boeren het bevel genegeerd op de veel kleinere Koekamp bijeen te komen. Met hun trekkers waren ze gewoon een maatje te groot voor de politie met hun gewone auto’s. De boeren waren eenvoudig om de afzettingen heengereden. De sfeer was een beetje baldadig, maar toch vooral solidair en gemoedelijk. Een volksfeest. De autoriteiten waren er echter duidelijk niet gerust op. Alle toegangswegen naar het Binnenhof waren gebarricadeerd met grote legertrucks, en overal was politie.

Het Malieveld stond al vol, maar even later kwamen de boeren aan die eerst bij het RIVM in De Bilt hadden geprotesteerd. Dit was eigenlijk het mooiste van de hele dag: de eindeloze stoet tractoren die een heldenwelkom kregen van de aanwezigen. De enorme wielen, de banden met hun vuistdikke profiel, de brullende motoren, dit alles straalde een kracht uit die de wat verlepte randstedeling met ontzag vervult. Over ‘empowerment’ gesproken…

Het boerenprotest bracht het echte Nederland naar Den Haag. Het Nederland dat meestal vergeten wordt in de ‘randstedelijke arrogantie’ die gehynotiseerd is door zelftwijfel, xenofilie en deugdenken. Deze Nederlanders waren krachtig, fris, jeugdig, zelfverzekerd, zonder tijd voor modieuze fratsen. De Friese en andere regionale vlaggen wapperden fier in de wind. De heersende klasse en haar geïmporteerde stemmers hadden zich teruggetrokken. Het boerenprotest gaf eindelijk het gevoel weer in Nederland te zijn in Den Haag.

We weten nog niet of het boerenprotest succesvol zal zijn in het bijsturen van het milieubeleid. Maar we kunnen wel nu al zeggen dat het protest een succesvolle demonstratie was van Nederlandse kracht en solidariteit tegenover een ‘elite’ die onze belangen negeert. Ook het forceren van de deur van het Groningse provinciehuis heeft veel indruk gemaakt. Materieel is de schade onbetekenend. Symbolisch is de werking echter enorm. We zouden kunnen zeggen: de deur tot de ivoren toren is geforceerd. Zal de heersende klasse zich opnieuw een nep-elite tonen? Of zal zij als een moedige, echte elite met een gevoel voor rechtvaardigheid en redelijkheid de belangen van de verschillende groepen tegen elkaar afwegen? De ervaring leert ons niet al te veel hoop te koesteren. Maar samen staan we sterk!___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


Één reactie

 1. Jakob Grit schreef:

  Beste. , / Beste Marcel,
  Dank voor de intetessante berichten. Op dit moment mbt Boeren nog niet alles goed gelezen. Een dezer dagen!
  Voor een vrij groot deel ga ik jullie gedachten mee. Niet in alles. Bij de R.K. bestond ooit e omstreden Bevrijdingsteologie. Wat men er ook over dacht, het had wel haar oorzaken! De R. K. kerk eeuwenlang met enige afwisseling als handlangers van diktators en superrijken… is evenmin erg gezellig!! Denk ook aan de bizarre Opus Deï tot voor kort.
  Wat de boerenprotesten betreft:
  Grosso modo respekteer ik boeren zeer. Ze werken vaak hard en lang en de overheid wil eerst dit, dan weer zus of zo. Dat kost de boeren teveel aan investeringen. Evenwel zijn er ook rijke boeren die investeringen t.a.v. bijvoorbeeld dierenwelzijn erg nalaten. En mbt het hele stikstofverhaal lees ik in de sociale media bijna alleen maar heel erg kortzichtige en heel agressieve reakties. En uit de andere ‘hoek’ hoor of lees ik dan weer overtuigende betogen over stikstofoverschotten. En de gevolgen daarvan. Terecht overigens dat EINDELIJK meer politici inzien dat Nederland absoluut NIET langer de groentenboer, de draaischijf, de “mainport” Rijnmond èn Schiphol, de eksporteur, de grootschalige veehouder, de melkboer en vooral de slager van een groot deel van de Aarde moet willen zijn. De nare gevolgen en bij-effekten zijn op den duur en hier en daar nu reeds onhoudbaar geworden.
  Onherstebare nevenschade: ontbossing van absoluut onvervangbare wouden en tropische regenwouden met een miljioenen jaren oude unieke bio-verscheidenheid, verdrijving van autochtone volkeren en dorpen. Autochtoon, dat zou ons / jullie toch juist aan moeten spreken! Als domme bullebak en recidive jokkebrok en geldwolf DonaldTrump het enorm grote, met veel zweet, tranen en onvermijdelijke kompromissen ontstane Parijse klimaatakkoord verwerpt, “beroept” hij zich op zogrnaamde oneerlijkheid voor zijn “America first” gezwam.
  De VS, die een ekologische voetafdruk op Aarde veroorzaakt die ongekend is en een veelvoud vsn de vele arme landen.
  Hij neemt het woord “oneerlijk” in de mond. Oneerlijk is het echter reeds relatief dicht bij zijn huis: de Indianenvolkeren, zijnde de autochtonen van het totale Amerikaanse kontinent. Pijpleidingen, schaliegas, fracking enz., grondonteigeningen enz.
  Dat niet alle indianen per se lieverdjes zijn heeft dus eveneens zijn oorzaken… De kreten van Trump zijn vaak ware gotspes! En hier tot slot: laat er alstjeblieft ooit een behoorlijke regering in de VS komen. Die niet heult met diktaturen zolang het ze maar goed uitkomt. Natuurlijk geldt dt ook voor m.n. de EU. De VS die alle multimiljardairs en superrijken het leeuwendeel van hun privé vermogen gewoon en zoals het gewoon natuurlijk behoort, laat AFDRAGEN naar de Belastingen. Die dan zo goed en misschien soms minder goed als dat gaat, met verstand en geweten besteed moeten worden. En dus niet, zoals nu, het recht van de brutaalste, de sluwste en de meest hebzuchtige, zoals door de huidige president verheerlijkt.
  Naar mijn vaste overtuiging behoeft in principe geen mens ter weteld, hoe talentvol dan waar ook in, verafgood te worden. En nooit meer te verdienen dan (naar de huidige maatstaven) hooguit een paar honderduizend dollar per jaar voor privé gebruik, zijn gezin of naasten inkluis tot maksimaal vijf personen. Van dat geld kun je echt heel, heel leuk en goed leven. Zes grote zeiljachten willen hebben en vier supergrote villa’s met zes badkamers met gouden kranen, dat maakt niet werkelijk gelukkig, maar maakt je eerder een leeg mens met een waardeloos geweten en dito karakter. Of je nu wijlen Helena Ceaucescu bent of Diègo Maradonna: rijk maakt vaak rot.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *