+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

De staat valt IDNL aan

De staat valt IDNL aan

Een requiem voor de rechtsstaat


door Alexander WolfhezeMidden augustus ontving de politiek leider van IDNL, de heer Géza Hegedüs, een ‘uitnodiging voor verhoor’ van de Districtsrecherche Rijnmond naar aanleiding van een door het Openbaar Ministerie klaarblijkelijk gefiatteerde aangifte inzake ‘discriminatie’. Het gaat om – expres? – niet nader gespecificeerde en noodzakelijkerwijs ballonachtig opgeblazen – blijkbaar ‘omstreden’ uitlatingen die Géza Hegedüs bijna drie jaar geleden zou hebben gedaan. Het heeft het Nederlandse justitiële apparaat blijkbaar drie jaar gekost om deze ‘zaak’ voor te bereiden, zodat – natuurlijk geheel toevallig – de aangifte in bus viel vlak nadat Géza Hegedüs de leiding op zich had genomen van de nieuwe politieke partij IDNL, en – natuurlijk geheel toevallig – precies in de aanloop tot het campagneseizoen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Blijkbaar hebben de ‘gekwetste gevoelens’ van – natuurlijk niet met name genoemde – personen, of zelfs die van geanonimiseerde overheidsfunctionarissen zelf, een hogere prioriteit voor ‘justitie’ dan de efficiënte strafvervolging van de messtekende bendeleden die brave burgers van strandboulevards en uit recreatiegebieden verjagen, van vandalistisch straattuig dat de binnensteden van de Randstad terroriseert en van illegaal in Nederland verblijvende criminelen.

En blijkbaar is het berucht elastische strafrechtbegrip ‘discriminatie’ inmiddels zover opgerekt dat iedere verdere vorm van publiek bespreken – laat staan politiek agenderen – van de snel escalerende omvolking van Nederland, zoals door IDNL benoemd, nu feitelijk onmogelijk is. Bewijze ook het politiek doordrijven van de juridische farce geheten het ‘Wildersproces’: de aanvang van de juridische vervolging van de politiek leider van IDNL valt – natuurlijk geheel toevallig – samen met de eindfase van het showproces tegen de leider van de PVV.

De sinds het ‘Wir schaffen das’-moment van 2015 – het punt waarop de globalistische vijandige elite het masker definitief liet vallen – in een stroomversnelling geraakte omvolking van West-Europa heeft inmiddels naar inschatting van die elite kennelijk een kritiek moment bereikt. Het moment namelijk, waarop oude vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van associatie en de persvrijheid, niet langer verenigbaar zijn met het omvolkingsproces. Gedekt door ‘Coronawetgeving’ (feitelijk een anti-democratische coup) en gestut door Black Lives Matter-indoctrinatie (feitelijk een Culturele Revolutie) heeft de Nederlandse onderafdeling van de globalistische vijandige elite besloten de rechtstaat af te schaffen – zo niet in de theorie, dan toch in de praktijk. De bliksemsnelle verbouwing van de vroegere natiestaat Nederland van een liberaal-precaire bijna-rechtsstaat tot een totalitaire anti-rechtsstaat is zo goed als voltooid: de strafvervolging van de partijleiders van IDNL en PVV kunnen worden begrepen als een laatste ‘bezem’-fase, waarbij de laatste restjes democratische oppositie en politiek geweten verwijderd worden uit het nieuwe gebouw van een perfect Orwelliaanse anti-rechtsstaat.

De uitkomst van de showprocessen tegen Geert Wilders en Géza Hegedüs – heren die elkaar persoonlijk kennen en die elkaar politiek aanvullen – is voorspelbaar: de eerstgenoemde zal ervan af komen’ met een tikje op de vingers, maar de laatstgenoemde zal de volle laag krijgen. Want de vijandelijke elite – nu feitelijk functionerend als een globalistisch bezettingsregime in de ex-natiestaat Nederland – wil een lijn trekken en een voorbeeld stellen. Omvolkingsvriendelijk staatsnationalisme (waarin fictief juridisch staatsburgerschap prevaleert boven aangeboren etnische nationaliteit), zoals uitgedragen door de ‘gecontroleerde oppositie’ zoals Thierry Baudet’s FvD, mag (nog net), maar etnonationalisme dat met omvolking onverenigbaar is omdat daarin de inheemse rechten prevaleren boven de globalistische belangen achter de massa-immigratie, zoals uitgedragen door de échte oppositie van de IDNL van Géza Hegedüs, mag niet.

Wie daar politiek tussenin hangt, zoals in het vlees-noch-vis (semi-identitair) patriottisme van de PVV, zal moet nu moeten kiezen of delen. Ook een voorvechter van Nederlandse inheemse rechten als Geert Wilders – wiens persoonlijke moed en politieke vasthoudendheid wij zeker respecteren – wordt nu gedwongen zich te conformeren aan de denkdwangbuis en de mediamuilkorf van het ‘nieuwe politieke normaal’. Hier geldt het reality check waarmee ‘oud-rechts’ politicus Alfred Vierling de nieuwere generatie placht te confronteren: ‘Wat men politiek niet kan winnen, kan men ook juridisch niet winnen’.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de huidige ‘Coronamaatregelen’ en Black Lives Matter-indoctrinatie slechts de eerste fase markeren van de – tot nu toe verbluffend snel doorgedrukte – ombouw van het Nederlandse politieke bedrijf en het Nederlandse ‘publieke debat’ tot totalitaire theaterstukjes. Nu al is een onmiskenbare ‘Pravda’-achtige toonzetting te beluisteren in de zogenaamde mainstream media: de waandenkbeelden van de staatsomroep en de systeempers staan nu al volledig los van de dagelijkse leefrealiteit van de niet-bovenmodale inheemse bevolking. Irrelevante statistiek (‘Coronacijfers’), Orwelliaanse Newspeak (‘jongeren’), fictieve verklaringen (‘meteorologische omstandigheden’ in plaats van ‘rassenrellen’) en kwaadaardige manipulaties (‘transgenderisme’-agenda, ‘systematisch racisme’ indoctrinatie, ‘diversiteit uitstralende’ advertentiecampagnes) overheersen. De mainstream media zijn nu al gezonken tot het niveau van infantiele propaganda dat de Sovjet-Unie kenmerkte onder Stalin.

Het definitieve falen van de etnische ‘diversiteit’ en de ‘multiculturele’ samenleving is niet langer bespreekbaar: daarmee is de omvolking – de versnelde vervanging van het inheemse Nederlandse volk en de inheemse Nederlandse cultuur – niet langer politiek agendeerbaar. Met de direct-politiek-gestuurde juridische vervolging van de laatste echte oppositiepartijen is de Nederlandse democratie gedoemd: het Nederlandse politieke bedrijf is reeds op sterven na dood. Het ten einde lopende ‘Proces Wilders’ en het beginnende ‘Proces Hegedüs’ markeren de laatste stuiptrekkingen van de Nederlandse democratie en het Nederlandse politieke bedrijf.

De politieke moord op Pim Fortuyn markeerde het omslagpunt in het ziekbed van de Nederlandse democratie: vanaf dat punt zijn alle patriottische en nationalistische bewegingen en projecten met terugwerkende kracht te begrijpen als louter palliatieve maatregelen. De PVV, gedreven door de persoonlijke durf van Geert Wilders, diende enige tijd als ‘chemotherapie’ ter vertraging van het ziekteproces. Het FvD, drijvend op het charisma van Thierry Baudet, gaf enige tijd de illusie van een ‘wondermiddel’. IDNL, het patriottische politieke project van Géza Hegedüs, was een laatste ‘experimentele behandeling’ met een nieuw medicijn uit de fabriek van Europees Nieuw Rechts (waar overigens ook nog nieuwere producten in de maak zijn). Het is niet ondenkbaar dat IDNL de laatste halte is op het reguliere partijpolitieke oppositietraject: IDNL staat voor onvoorwaardelijk respect voor de democratische procesgang, wettige kaders en het principe van geweldloos handelen. Tot nu toe heeft niets mogen baten: noch de revolte onder Pim Fortuyn, noch de retoriek van de PVV, noch de slimme mediastrategie van het FvD bleek opgewassen tegen het diep ingegraven partijkartel.

Maar waar menselijk denken en menselijk calculeren op hun grenzen stuiten, daar blijft toch nog altijd een boven-menselijke hoop. Tegen alle logica en calculatie in blijft het mogelijk dat de patiënt – niets meer en minder dan het Nederlandse volk – deze crisis toch nog overleeft. Het Nederlandse volk, dat zich ooit tegen alle wiskundige zekerheden in wist vrij te vechten van de Spaanse wereldmacht, dat de Franse Zonnekoning tot stilstand vocht en dat het machtige Engeland meermaals versloeg, heeft een eigen unieke kracht. IDNL erkent deze kracht en staat met het Nederlandse volk. Géza Hegedüs, de politiek leider van IDNL, staat dus vóór het Nederlandse volk – niet minder dan Geert Wilders verdient hij het respect en de steun van de nationale beweging bij zijn aanstaande showproces. Met de globalistisch-totalitaire coup van de ‘Coronamaatregelen’ en de neo-communistische Culturele Revolutie van Black Lives Matter zijn donkere tijden aangebroken voor het Nederlandse volk en voor de paar mensen die nog durven opstaan voor zijn rechten. Wij prijzen ons gelukkig met de dappere houding van Géza Hegedüs en wij verzoeken alle Nederlanders van goede wil hem naar vermogen te steunen. Het is vijf voor twaalf. Of misschien al later.Good night and good luckBijlage: de ‘uitnodiging’ tot verhoor…Afbeelding:’Stalin Lenin jk.jpg’, bron: Wikimedia. In het publieke domein.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


5 reacties

 1. Monika schreef:

  Het is onbegrijpelijk dat bijna alle Kamerleden -vroeger ook wel volksvertegenwoordigers genoemd-, blind achter de regering aanhuppelen, de ondergang tegemoet.

  Het is onbegrijpelijk dat ze de kant kiezen van de ‘globalistische vijandige elite’ en het volk verraden.
  Velen van hen hebben ook (klein)kinderen. Allemaal willen ze ooit van hun pensioen genieten.

  In plaats daarvan sturen ze ons, en zichzelf, trefzeker naar de afgrond.
  In plaats van te strijden met het volk, heulen ze met de vijand. Tevergeefs hopend dat zij wèl gespaard zullen worden, als dank voor hun verraad.

  Ministers, Kamerleden en andere politici die de kant kiezen van de ‘globalistische vijandige elite’, horen niet bij hen en niet bij het volk.

  • admin schreef:

   De situatie is inderdaad waanzinnig. Maar dat steeds meer mensen zoals u wakker worden en de leugens doorzien geeft ons moed!

   • Peter Smoor schreef:

    Over aangeboren nationaliteit, inheemse rechten en massa-immigratie gesproken; Geert Wilders is van Joods-zionistische afkomst en heeft notabene twee paspoorten.

    • admin schreef:

     Wij gaan niet in op dit soort persoonlijke speculaties over de heer Wilders. Dat de heer Wilders pleit voor het (voort-)bestaan van een staat voor het Joodse volk is vanuit onze zienswijze niet meer dan redelijk. Wij hebben slechts (buitengewoon grote) moeite met mensen die een beleid voorstaan waarbij het Nederlandse volk van zijn staat wordt beroofd. Daar vallen PVV en FvD in principe niet onder, ook al vinden wij hun insteek erg gebrekkig omdat zij niet uit willen gaan van etniciteit.

     • Leo Vogelzang schreef:

      De PVV geeft alleen maar af op moslims zonder de kiezer iets terug te geven. Ik pleit voor de remigratie van langdurig (>1 jaar) werkloze allochtonen. Voordeel voor de kiezer: vrijkomen van sociale woningen; door grote kostenbesparing kan de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Groene maatregel: minder allochtonen = minder huisvuil; minder energieverbruik; minder straatafval in onze verpauperde buurten. En Nederland wordt een beetje meer Nederland; herstel van onze normen en waarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *