+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Het FvD: een Paard van Troje?

Het FvD: een Paard van Troje?

Veel bezorgde Nederlanders vestigden de afgelopen jaren de hoop op een nieuwe politieke partij: Forum voor Democratie. Het nieuwe woordgebruik, de onorthodoxe standpunten en de positieve uitstraling van deze nieuwe partij en haar keurige woordvoerders werd in 2017 beloond met twee zetels in de Tweede Kamer. Sindsdien heeft het FvD met gedegen parlementaire oppositie en constante groei bewezen een politiek blijvertje te zijn. De afgelopen jaren hebben echter ook iets anders bewezen: dat de door velen op het FvD gevestigde hoop op échte verandering misplaatst was. In zijn verwoede poging om het systeemmedia-‘frame’ van ‘extreem-rechts’ af te schudden is het FvD vervallen in een defensieve strategie: het FvD heeft veel voorwaartse kracht verloren in een moeizaam conformeren aan de politiek correcte verwachtingspatronen van de systeemmedia en de kartelpolitiek waarin het opereert. Deze vuurdoop heeft ook duidelijk gemaakt wat het FvD nu eigenlijk echt is – en vooral ook wat het niet is.

Het FvD vormt een moeizaam huwelijk tussen conservatieve- en liberale stromingen, maar fraai modieus-modern ‘mediageniek’ verpakt. Een partij die Nederland wil terugvoeren naar het veel nettere, vrijere en leefbaardere Nederland van de dertig jaren tussen het einde van de oorlog in Indonesië en het Lubbersiaanse begin van de neo-liberale oorlog van ‘allen tegen allen’. Het FvD is echter niet de politieke dijk die de Nederlandse staat en het Nederlandse volk gaat beschermen tegen de ondergang in de globalistische springvloed van massaal immigrerende ‘asielstromen’, internationale ‘marktwerking’ en ‘open grenzen’-internationalisme.

Het door het FvD zo mooi geagendeerde partijkartel waarin neo-liberaal ‘rechts’ en cultuur-marxistisch ‘links’ samenspannen tegen het Nederlands volk zal niet worden doorbroken door het FvD, want het FvD functioneert binnen de kartelpolitiek als ‘gecontroleerde oppositie’. Dit wil zeggen dat het FvD fraaie verkiezingsbeloften doet, maar zodra de verkiezingen geweest zijn als een soort VVD 2.0. gewoon (noodgedwongen?) zijn partijtje meeblaast in het liberaal-marxistische globalistische orkest. Dit heeft de partij gemeen met bijvoorbeeld de Republikeinen in Amerika en de ‘Conservatieven’ in Engeland. De reden daarvoor is met name dat de liberale vleugel van het FvD overheerst. Deze deelt, als puntje bij paaltje komt, de kernwaarden van de kartelpolitiek. Die kernwaarden zijn: materialistisch reductionisme, agressief secularisme en moralistisch normativisme.

Materialistisch reductionisme neemt aan dat alle fenomenen die we waarnemen ‘niets meer zijn dan’ of ‘uiteindelijk terug te brengen zijn tot’ puur materiële eenheden. De waarde van een kunstwerk wordt dan bijvoorbeeld afgemeten aan zijn verkoopprijs, zijn genotswaarde of zelfs aan zijn productiekosten zoals arbeidsloon, verf en doek. Uiteindelijk telt niets dan wat gereduceerd kan worden tot geld. Zoals Oscar Wilde het uitdrukte: men weet van alles de prijs, maar van niets de waarde. De agitatie van het FvD tegen ‘identiteitspolitiek’ is misschien ingegeven door een streven naar redelijkheid en sociale vrede, maar is zij is ook gebaseerd op de ontkenning van alle waarden behalve de economische. Agressief secularisme hangt hiermee samen. Het is houding waarin alle vormen van godsdienst, transcendentie en hogere waarden bij voorbaat afgewezen worden en belachelijk worden gemaakt. Moralistisch normativisme betekent dat gelijkheid als een feit wordt geponeerd OMDAT het moreel juist zou zijn ( een soort omgekeerde ‘is-ought fallacy’ ): mensen horen gelijk te zijn DUS zijn ze het ook. Want zo is de wet en daar is geen kritiek op mogelijk.

Materialistisch reductionisme betekent dat het FvD geen authentieke vuist kan maken tegen het ‘Dagobert Duck’-globalisme dat onze nationale grenzen wegvaagt. Als sommige groepen op korte termijn een half procentje meer winst kunnen maken, worden alle culturele waarden in de uitverkoop gedaan. Het agressief secularisme van het FvD betekent dat deze culturele waarden niet eens waargenomen, laat staan beschermd worden. Het FvD kan geen alternatief bieden voor het ‘lang leve de lol’-nihilisme dat onze cultuur wegvaagt. Moralistisch normativisme betekent dat het FvD geen echt argument heeft tegen het ‘iedereen is gelijk’-relativisme waarmee de ‘diversiteit’ en de omvolking van Nederland wordt gerechtvaardigd.

Het FvD is zo gewoon een civielnationalistische partij van liberaal-libertarische signatuur – en is daarmee deel van het probleem in plaats van de oplossing. Ondanks goede programmapunten is het FvD daarom geen betrouwbare bewaker van de Nederlandse soevereiniteit en volksidentiteit. De klassiek-liberale ‘tussenoplossingen’ van het FvD zijn uiteindelijk niet meer dan nostalgische drogbeelden, die niets uitrichten tegen de aanstormende trein van de links-liberale extremisten van het machtsblok VVD-D66-GL-PVDA, gesecondeerd door de ex-Christelijk machtsopportunisten van CDA-CU.

De met de ‘Corona’- en ‘BLM’-crises begonnen ombouw van een formeel democratische links-liberale orde naar een informeel maar effectief totalitair regime, nu onder directe controle van globalistische banksters en eurocraten, kan het FvD niet effectief bestrijden. Het FvD valt in de nieuwe orde de rol toe van een liberaal-libertarisch museumstuk – een beetje zoals de SGP een christen-democratisch museumstuk was ten tijde van neo-liberaal ‘paars’. Het FvD als een ‘VVD 2.0’: een nostalgische herinnering aan een betere tijd – uitsluitend van esthetische waarde, met keurige maatpakken, een mooi woordgebruik en beschaafde omgangsvormen. Maar ook een lege huls, zonder kern, zonder pit.

En bovendien heeft het FvD ten aanzien van de échte nationale beweging tegen het links-liberale globalisme een zeer negatieve rol: het FvD fungeert nu als een ‘bliksemafleider’ – het leidt mensen af, sluist middelen weg, ontneemt energie aan en snoept kostbare tijd af van het Nederlandse nationale beweging. Zo bekeken is het FvD niets meer of minder dan een Paard van Troje – een schitterend bouwsel dat een teken van overwinning lijkt, maar dat juist de nederlaag in zich draagt. IDNL erkent en benoemt deze realiteit. Een korte vergelijking van enkele essentiële standpunten – gevonden op de website van het FvD – volstaat om het essentiële verschil tussen het FVD en IDNL duidelijk te maken. Het FvD is een Paard van Troje.

FVD: ‘Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht’

IDNL: Alle soevereiniteitsoverdracht terugdraaien: uit EU, uit de Euro, uit het IMF, uit Schengen, uit het pact van Marakesj, uit het Vluchtelingenverdrag. Nooit en te nimmer soevereiniteitsoverdracht– punt uit. Samenwerking is prima, zeker bilateraal, maar wij zijn principieel tegen de overdracht van soevereiniteit aan instellingen die niet onder controle staan van het Nederlandse volk.

FVD: ‘Een referendum over [het] lidmaatschap aan de Eurozone, over voortzetting van de open grenzen en het vrije, ongecontroleerde verkeer van personen binnen de Unie en over het lidmaatschap van de Europese Unie’

IDNL: Uit de Euro, uit Schengen en uit de Europese Unie – punt uit.

FVD: ‘Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden’

IDNL: Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Identiteit: identiteit vormt de basis van waarden – waar identiteit niet is gewaarborgd verdrinken de waarden in een moeras van relativisme en nihilisme.

FVD: ‘Directe democratie’

IDNL: Houdbare democratie – voorbehoud democratische inspraak aan Nederlandse volk en balans tussen democratische rechten en plichten: optrekken kiesgerechtigde leeftijd naar 21 jaar, uitsluiten van vreemdelingen en niet-netto-belastingbetalers in de werkende leeftijd, verlies kiesrecht bij ernstige misdaden en fraude.

FVD: ‘Waar integratie niet lukt, is remigratie de beste oplossing’

IDNL: ‘Integratie’ is alleen maar het tijdelijk weglakken van de problemen van de cultuurvernietigende ‘diversiteit’. Remigratie pakt het probleem van de diversiteit bij de wortel aan. Integratie werkt niet, remigratie wel.

FVD: ‘Dubbele paspoorthouders verliezen Nederlands paspoort bij (ernstige) misdrijven’

IDNL: ‘Dubbel paspoort houden’ wordt (op termijn) beëindigd. ‘Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon’ (Lukas 16:13).

FVD: ‘Waar mogelijk, berechting van niet-genaturaliseerde immigranten in hun land van herkomst’

IDNL: Altijd mogelijk: onverbiddelijke en onmiddellijke uitzetting van terroristische, jihadistische en criminele vreemdelingen, ongeacht hun papieren status in Nederland.

FVD: ‘Asielbeleid naar Australisch model’ NB: De Australische staat werd gevestigd door immigranten voor immigranten en Australië heeft geen externe landgrenzen.

IDNL: Asielbeleid naar Nederlands model: permanente asielstop voor alle landen waarmee Nederland geen externe landgrens deelt. Kortom: geen asielbeleid totdat er rampen of oorlogen optreden in België en Duitsland.

FVD: ‘Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken’ & ‘De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst’

IDNL: De Nederlandse staat is ontstaan vanuit het principe dat de vorst geen recht heeft te heersen over het geweten van zijn onderdanen. In tegendeel: de overheid dient het recht op de vrije uitoefening van een godsdienst te garanderen. De zorg voor het Nederlandse erfgoed betekent bovendien dat de overheid de rol van het Christendom voor het Nederlandse volk zowel historisch als actueel blijft erkennen. In deze context past het de overheid niet een militant secularisme te verspreiden.

Aan de andere kant omvat het recht op de vrije uitoefening van een godsdienst niet het recht om van kritiek gespaard te blijven. Omdat de overheid echter tevens de taak heeft de interne vrede te behoeden roept IDNL op tot respect voor wat andere mensen heilig is, en tot constructieve kritiek in plaats van ridiculisering.

FVD: ‘Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen.’

IDNL: Het recht op bijzonder – godsdienstig of anderszins – onderwijs zonder door de overheid verplichte ‘diversiteit’ is een zwaar bevochten onderdeel van de Nederlandse vrijheid. Ouders hebben het recht hun kinderen op te voeden en te scholen volgens hun eigen waardesysteem.

FVD: ‘Wij gaan niet het hele zorgsysteem weer volledig overhoop halen’

IDNL: Wij gaan dat juist wel doen: wij gaan de marktwerking en de bureaucratisering terugdraaien, wij gaan een degelijk en alles-dekkend nationaal zorgfonds optuigen en wij gaan een rechtvaardige bekostiging verzorgen via een combinatie van vermindering van de zorgvraag door onder andere remigratie; inkomensafhankelijke premies; en kleine maar direct te betalen eigen bijdragen.Afbeelding: “Troy_archaeological_site_and_a_Trojan_horse_(8709564440).jpg”, bijgesneden. © Fotograaf: Russavia, bron: Wikimedia, licentie.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *