+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Hoe kunnen we het establishment bestrijden?

Hoe kunnen we het establishment bestrijden?

Door wie komen grote politieke veranderingen tot stand? De linkse propaganda beweert dat het de massa is geweest. De Russische revolutie wordt bijvoorbeeld neergezet als een volksopstand, terwijl het in feite om een staatsgreep ging. Als we nauwkeuriger kijken dan zien we dat de rol van de massa bij grote politieke veranderingen vrij beperkt is geweest. Bij de opkomst van het fascisme en nationaal-socialisme waren de steun van bepaalde conservatieve krachten in het Establishment essentiëel voor hun succes. Zonder deze steun faalden dit soort bewegingen, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Ook de ‘revolutie’ van 1968 zou zonder steun van linkse krachten in de heersende klasse de kop zijn ingedrukt.

Wat betekent dit voor de nationalistische beweging van nu? In het hele establishment zijn er geen conservatieve krachten te vinden die ons gunstig gezind zijn. Er is zelfs geen steun voor nep-nationalistische partijen als de PVV en het FVD. Alle dissidente partijen komen niet verder dan wat kamerzetels. Het ‘cordon sanitaire’ houdt hen weg van politieke invloed en van functies in het establishment. De PVV wordt bijvoorbeeld nooit gevraagd om een burgemeesters te leveren, en er zijn ook geen rechters met een PVV-achtergrond. Omdat elke steun vanuit de heersende klasse ontbreekt, is er op het ogenblik geen kans op een grote politieke verandering, zelfs al is er onder de bevolking behoorlijk wat steun voor dissidente partijen.

De voorbereiding van een grote verandering op politiek vlak kent drie stadia:
1. Metapolitiek
2. Mobiliseren van een volksbeweging
3. Samenspannen met bepaalde krachten in het Establishment

De huidige nationalistische beweging bevindt zich in het eerste stadium, maar er zijn al wat tekenen van het tweede stadium. We moeten dus op allerlei manieren een alternatief voor de huidige politieke en culturele situatie blijven propageren. Van het establishment valt (nog) geen hulp te verwachten, maar we kunnen wel hun invloed verminderen door de basis van hun macht te ondergraven.  

Een overzicht van de huidige machtsstructuren

De machtsbasis van het establishment berust op drie onderdelen:
1. Fysiek geweld
2. Geloofwaardigheid
3. Legitimiteit

Fysiek geweld betekent dat de heersende klasse politie en leger onder zijn bevel heeft. Dit lijkt een sterke basis, maar op langere termijn is hij onvoldoende. Geloofwaardigheid draait erom of de bevolking het establishment ziet als capabel en betrouwbaar. Legitimiteit draait om de vraag met welk recht het establishment eigenlijk de macht uitoefent. Van de koning werd vroeger beweerd dat hij ‘bij de gratie Gods’ dit recht had. De huidige heersende klasse beweert dat ze dit recht hebben gekregen van het volk via democratische verkiezingen.

De macht van het establishment bestrijden door fysiek geweld is verwerpelijk en onzinnig. Niet alleen vanwege de onvoorstelbare overmacht van leger en politie, maar ook omdat een ineenstoring van de maatschappelijke orde ontelbare slachtoffers zou maken. Zelfs fysieke weerstand tegen de Antifa, de knokploeg van het heersende klasse, is vol risico’s. De andere elementen van machtsstructuur, zoals de media en de rechtspraak zullen hen in bescherming nemen, en de nationalisten de schuld geven van het geweld. Dat hebben bijvoorbeeld de Pegidademonstraties in Amsterdam en Utrecht duidelijk laten zien. De twee overige onderdelen bieden meer mogelijkheden. 

De geloofwaardigheid van het establishment heeft sterk te lijden onder zijn fouten en kwaadaardigheid. Zijn democratische legitimiteit wordt ondergraven onder andere door de vele belangengroepen die in achterkamertjes de zaken naar hun hand zetten, door de manier waarop met de uitslagen van referenda wordt omgegaan, en door de EU en andere internationale instanties die zonder democratische controle vele zaken in ons land bepalen. Het is onze taak telkens weer de aandacht van het publiek op deze kwalijke rol van de heersende klasse te richten. Het weblog ‘GeenStijl’ en president Trump kunnen daarbij tot voorbeeld strekken.

We kunnen van deze strategie niet verwachten dat de bevolking ineens in opstand komt tegen het establishment en de noodzakelijke veranderingen afdwingt. Zonder bepaalde steun vanuit de heersende klasse zelf zijn geen grote veranderingen mogelijk. We kunnen wel bereiken dat de bevolking zich weinig meer aantrekt van het establishment, het niet meer serieus neemt en onverschillig raakt over zijn lot. Mocht er dan een machtsstrijd binnen het establishment uitbreken, zoals op het ogenblik in de Verenigde Staten, dan worden grote veranderingen mogelijk. Afbeelding: “180px-Poster31.jpg, bewerkt. Bron Wikimedia, in het piblieke domein.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *