+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

IDNL verwerpt verkiezingsdeelname

IDNL verwerpt verkiezingsdeelname

De afzwering van koning Philips II door de Nederlandse gewesten (1581) door Johannes Egenberger

Met de inhuldiging van Joe Biden als president van de Verenigde Staten is definitief een globalistisch en anti-blank regime aan de macht gekomen. Dit regime zal het land nog veel verder overspoelen met vreemdelingen die in overgrote meerderheid op de ‘Democratische’ partij zullen stemmen, zodat de Republikeinse partij nooit meer aan de macht zal komen. De verkiezing van President Trump leek een laatste kans te bieden dit tij te keren, maar hij heeft de gouden kans verspeeld. Dit betekent dat de blanke oorspronkelijke Amerikanen door de immigratie definitief van hun zelfbeschikkingsrecht zijn bestolen.

Hier komt bij dat de Amerikaanse verkiezingen buitengewoon oneerlijk zijn verlopen. Niet alleen door de grote verkiezingsfraude, maar ook door de vijf jaar durende totale en totalitaire haatcampagne van de media, inclusief de ‘sociale’ media tegen Trump en tegen zijn aanhangers. De kiezers zijn systematisch belazerd, geïntimideerd en monddood gemaakt. En de mensen die dit op hun geweten hebben zijn nu definitief aan de macht gekomen in Amerika, en daarmee in het hele Westen.

Nederland, als vazalstaat van de VS, zal zich aan de invloed van het Biden-regime niet kunnen onttrekken. Dat betekent dat dezelfde vuile technieken en manipulaties in nog grotere mate in Nederland zullen worden ingezet. Politieke- en economische druk vanuit het Biden-regime, campagnes in de Nederlandse media die slaafs de Amerikaanse navolgen en natuurlijk de censuur en desinformatie van de oppermachtige Twitter-Facebook-Google-maffia zullen het denkklimaat en de openbare opinie in Nederland nog verder naar de hand zetten van de anti-blanke globalisten.

Voor IDNL rijst hiermee de vraag of het onder deze omstandigheden verantwoord is om aan de verkiezingen deel te nemen. Voor IDNL was verkiezingsdeelname nooit een doel op zich. Zij was bedoeld om stem te geven aan-, en een platform te krijgen voor onze ideeën. De grote vraag is echter of wij door deelname aan de verkiezingen niet aan het huidige systeem een legitimiteit verlenen die hij niet bezit. Want hoe kan, als de kiezers zo gemanipuleerd en geïntimideerd worden, Nederland nog een echte democratie genoemd worden? Ons land lijkt zo langzamerhand meer op Oost-Duitsland, een land dat zichzelf de ‘Deutsche Demokratische Republik’ noemde.

Dit alles overwegende vindt IDNL dat – op dit moment – verkiezingsdeelname niet in overeenstemming is met onze ideeën. IDNL staat voor het zelfbeschikkingrecht van ons volk. Door verkiezingsdeelname zouden wij een regime legitimeren dat deze soevereiniteit met de voeten treedt. De edele opstellers van het Plakkaat van Verlatinghe zouden zich omdraaien in hun graf.

Voor achtergrondinformatie bij onze beslissing, een evaluatie van onze activiteiten en een inschatting van de huidige politieke situatie dit artikel van dr. Alexander Wolfheze aan.

IDNL dankt alle leden en sympathisanten voor hun grote steun op allerlei gebied. Wij zullen het er niet bij laten zitten, en ons blijven inzetten voor ons volk met initiatieven voor educatie en netwerken. Het Nederlandse volk heeft door de eeuwen heen de strijd aangedurfd met de grootste vijanden. Laat we rekenen op onze aloude degelijkheid en taaiheid. Wij zullen handhaven!

Afbeelding: SA_4911-Anno_1581._De_afzwering_van_Filips_II.jpg. Bron: Wikimedia. In het publieke domein.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *