+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Israël als lichtend voorbeeld

Israël als lichtend voorbeeldIn zowel de links-globalistische als de rechts-nationalistische hoek is de positie van Israël omstreden. De redenen variëren van een begrijpelijke zorg om het lot van de Palestijnen tot een irrationele haat tegen alles wat joods is. Wij vinden het daarom belangrijk om duidelijk en principieel stelling te nemen voor Israël als de nationale staat van het joodse volk. Deze stellingname zullen we hieronder uitwerken en onderbouwen. 

Het joodse volk

Er heerst vaak onduidelijkheid of het jodendom een religie of een volk betreft. Dit geldt niet alleen voor de buitenwacht, maar ook voor de joodse gemeenschap zelf. Voorstanders van een religieuze omschrijving wijzen erop dat het in principe voor iedere mens vrij staat joods te worden, zoals ieder ook katholiek kan worden. Daar staat tegenover dat heel wat leden van de joodse gemeenschap het geloof hebben verlaten, maar zichzelf nog steeds als joods beschouwen. Bovendien wordt een kind van een moeder die door het orthodoxe rabbinaat als joods is erkend, door de gemeenschap automatisch ook als joods beschouwd. Verder erkent de staat Israel in sommige gevallen aanvullend DNA-onderzoek om te bepalen of een immigrant wel echt joods is.

De onduidelijkheid ontstaat soms doordat men niet inziet dat natie en religie vaak in elkaars verlengde liggen. Elke natie kent een oorsprongsverhaal, een narratief waarbij de stichter van de natie natuurlijk een speciale status heeft. Hij wordt als het ware ‘opgehemeld’, en komt in een bijna bovennatuurlijk licht te staan: hij zou een goddelijke missie hebben. In Nederland heeft Willem de Zwijger, de ‘Vader des Vaderlands’ deze positie. De slagzin “Voor God, Nederland en Oranje” herinnert hier nog aan. De verwanten van Willem de Zwijger regeren ons land nog steeds ‘bij de gratie Gods’. In Amerika loopt men ook nog steeds weg met de ‘Founding Fathers’ en hun dogmatisch onaantastbare ‘Constitution’. In deze lijn kunnen wij nu stellen dat de joodse religie ten diepste wordt ervaren met een dergelijk ‘bovennatuurlijk’ nationalistisch gevoel. Zij maakt er namelijk aanspraak op dat het God zelf is geweest die het joodse volk heeft uitverkoren en verzameld, en dat Hij Zelf hun ‘Vader des Vaderlands’ is.

Hoe staat het dan met mensen die joods worden? In de eerste plaats is dit een zeer marginaal verschijnsel. Met name mannen zullen, om reden van ‘lichamelijke integriteit’, zich wel twee keer bedenken voordat ze deze weg inslaan. Daar komt bij dat de weg zeer lang is. Volledige acceptatie in de joodse gemeenschap is vaak niet vanzelfsprekend. We kunnen daarom het joods worden niet gemakkelijk op een lijn stellen met katholiek worden. Het gaat eerder om een moeizame assimilatie in een volk. Het joods worden is dan vergelijkbaar met een loodzware ‘inburgeringscursus’.

Deze joodse benadering van de idee van de natie kunnen wij van harte onderschrijven. Een natie is in de eerste plaats gedefinieerd door verwantschap, maar alle naties door de eeuwen heen hebben  (beperkte) mogelijkheden gekend voor ‘zij-instromers’ die de nationale zienswijze en levensovertuiging (ook wel ‘civil religion’ genoemd) zich eigen maakten.

De joodse geschiedenis

De geschiedenis van het joodse volk is het krachtigste pleidooi voor nationalisme dat er bestaat. 

Dit pleidooi begint al met de bijbelse verhalen. Deze vertellen van de tijd dat de Joden uitgebuite slaven zouden zijn geweest in Egypte en hoe zij onder leiding van Mozes ontkwamen aan het juk van de Farao. Daarop volgde bovendien na veertig jaren rondzwerven dat zij zich eindelijk een eigen vaste plek veroverden, waaruit later de joodse staten Israël en Judea zouden ontstaan. Nog weer later werden deze staten echter veroverd door de Assyriërs en het joodse volk werd verdreven van huis en haard. Maar in ballingschap in het verre Babylon bleven zij met een buitengewone intensiteit terugverlangen naar hun thuisland.

Groot was hun vreugde toen zij eindelijk van de Perzische koning Cyrus terug mochten keren. Nu waren ze wel terug in hun thuisland, maar de Joden zuchtten nog steeds onder vreemde bezetters. Vele keren kwamen ze in optand, maar telkens tevergeefs. De Romeinen maakten tenslotte een einde al al hun aspiraties: Jeruzalem en de tempel werden verwoest, en de Joden verspreidden zich over de hele wereld als ballingen. Bijna tweeduizend jaar (!) hielden zij echter de hoop levend dat er toch weer een thuisland voor hen zou komen. Een land dat volgens hun heilige boeken God zelf hen had beloofd. Het is voor ons nauwelijks te bevatten wat een godswonder het voor de Joden moet zijn geweest toen in 1947 tenslotte de moderne staat Israel ontstond. Eindelijk hadden de Joden weer een thuis, waar ze in alle vrijheid naar eigen inzichten en gewoonten konden leven. 

De aangrijpende geschiedenis van het joodse volk zou iedere nationalist ten diepste moeten aanspreken. Hier is een geschiedenis van hoop tegen alle wanhoop in. De Joden hebben laat zien dat het kàn: ondanks bijna tweeduizend jaar vol van tegenslagen heeft de joodse natie nu toch weer een eigen thuis. De taaie verbondenheid van dit volk en het nimmer aflatende verlangen en streven naar een eigen thuisland moge voor elke nationalist een lichtend voorbeeld zijn.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


2 reacties

 1. Gladiator schreef:

  Beste @admin,

  Even v.w.b. dit topic een reactie mijnerzijds!

  Toen ik op Fenixx las dat er een evt. nieuw op te richten partij zou komen, en nog wel een Nationalistische, een identitaire nog wel, dacht ik letterlijk “WOW, gelukkig dat er toch nog mensen in Nederland aanwezig zijn die iemands licht kunnen laten schijnen” (mijn licht namelijk) !!!

  Heb in no time nagenoeg alles gelezen wat er te lezen viel……filmpjes bekeken, gedachtengoed doorgespit, en tot de conclusie gekomen, YESSSSSSSSSS, dit is het helemaal voor mij!!

  Achter nagenoeg alles zou ik mijn handtekening zetten, paar kleine puntjes welke ik misschien niet zo zie maar deze mogen om te beginnen absoluut geen naam hebben en ik weet ook niet of dit zo zou moeten blijven in de toekomst maar oké!!

  Waar ik dan nu echt stijl van achterover sla is toch wel dit bovenstaande topic over de in 1947 opgerichte staat Israël…….

  En nu hoop ik toch echt dat u weet waar ik op doel met name!!??

  U schrijft hier vol overtuiging en overgave het volgende en ik citeer: “Het is voor ons nauwelijks te bevatten wat een godswonder het voor de Joden moet zijn geweest toen in 1947 tenslotte de moderne staat Israel ontstond”……………

  Ik zal u indien u niet op de hoogte bent van de feiten graag enige info verstrekken over dit zogenaamde Godswonder en misschien is het dan wel door u te bevatten!!

  Beste @admin,

  De staat Israël is geheel ten onrechte en door toedoen van de heer Balfour in opdracht van de bankiers criminelen, te weten “de Rothschild” gangsters, opgericht.

  Er is met divers smerig trucje door Engeland geregeld dat, wederom door deze bankierscriminelen de afspraken nagekomen werden, te weten Amerika te betrekken in WOII en zodoende de Balfourverklaring in werking te laten treden wat ertoe geleid heeft dat het Palestijnse volk stukje bij beetje van HUN land werd gedrongen wat tot op de dag van vandaag nog steeds bezig is.

  Ik zal het u besparen om dit hele rotverhaal hier neer te pennen echter ik hoop en neem aan dat u precies weet waarover ik het hier heb!!

  De Gazastrook is op dit moment het grootste en gemeenste, zo niet smerigste open concentratiekamp van deze tijd en de hele wereld staat erbij en kijkt ernaar. Kritiek op Israël hebben……tja, dat kan natuurlijk niet!!

  Ik zal u hier niet verder mee belasten echter ik zou uw commentaar hierop zeer op prijs stellen, waarbij ik nog graag de opmerking wil plaatsen dat ik zeer wel op de hoogte ben over de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, die van het Joodse volk, de “Holocaust” maar dan ook graag de bolschewieken welke allemaal Joden waren (zionisten wel te verstaan) en welke van iets voor de vorige eeuwwisseling (1900 +) tot ver na WOII slachtingen hebben aangericht welke hun weerga niet kennen. Misschien even in herinnering brengen de niet gekende, althans bij het grote publiek, holodomor welke ruim 80 miljoen mensenlevens heeft gekost…..

  Ik zal hier nu stoppen en hopen op commentaar uwerzijds.

  Ik raad u ten zeerste de tiendelige documentaire “Europa-The last Battle” aan welke wereldwijd gecensureerd wordt en niet voor niets. Ik weet dat deze ruim 14 uur duurt echter deze is in 10 delen te bekijken en brengt ruim 150 jaar geschiedenis terug waar ze hoort!!!

  Ook aanbevelingswaardig is “The greatest Story never told” en al het werk van de Britse historicus David Irving.

  Oh mijn God wat hat ik graag lid geworden van een partij als deze echter met dit laatste topic gaat u werkelijk “down the drain”

  Zou u terugkomen op uw standpunt aangaande Israël, iedereen kan tenslotte een fout ( deze is echt wel een blunder maar gezien het vele werk wat u heeft gedaan neem ik aan maar tco wel erg!!) dan zal ik mijn overweging misschien ook nog wel kunnen bijsturen.

  U zult in elk geval veel steun nodig hebben maar niet alleen dat. U zult ook moeten zorgen voor beveiliging, dat kan ik garanderen, voor mensen die weten waar ze over praten en ook een gigantisch potentieel hebben aan parate kennis en wel van nagenoeg alles wat te maken heeft met geschiedenis en zaken als milieu, grenzen, EU en wat dies meer zei.

  Ik durf te stellen dat ik een en ander in huis heb…..echter Israël……dat is echt not done hier bij mij!!

  Ik verblijf met vriendelijke groet en in afwachting van uw commentaar,

  Gladiator
  ps Via mijn emailadres kunt u mijn echte gegeven en naam ontvangen, geen enkel probleem!

  • admin schreef:

   Dank u voor uw reactie. Wat uw kijk op de geschiedenis betreft: wij willen het verleden zoveel mogelijk laten rusten en ons richten op het heden en de toekomst. Er zal zeker kritiek mogelijk zijn op de gang van zaken rond de stichting van de staat Israël, en vooral ook op de behandeling van de Palestijnen. Wij houden echter vast aan het principe dat elk volk, inclusief het Joodse volk, recht heeft op een veilig thuisland. En de Palestijnen evenzo. En wij stellen ook dat ondanks alle kritiek op de concrete politiek van de Joodse staat, het verhaal van dit volk dat na 2000 jaar toch eindelijk weer een vaderland gekregen heeft voor ons als nationalisten inspirerend is en blijft.

Laat een antwoord achter aan Gladiator Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *