+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Laat de Islam met rust!

Laat de Islam met rust!

Overal in ons land worden tegenwoordig moskeeën gebouwd. Vaak zijn deze heel groot en overheersen ze de omgeving. In Deventer klinkt al geregeld de Islamitische oproep tot gebed keihard door de Nederlandse straten. Veel Nederlanders voelen zich hier niet gemakkelijk bij. Zij ervaren de moskeeën als symbolen van een bezetting van ons land, van een triomf van kolonisatie. Hier komt bij dat de Islam bekend staat als een barbaarse religie. De profeet Mohammed was een wrede legeraanvoerder, en de Islam heeft zich verspreid door bloedige oorlogen. Ook de manier waarop in de Islam met vrouwen en homo’s wordt omgegaan vinden velen verwerpelijk. Is het dan niet logisch om te protesteren tegen de bouw van moskeeën? Of tegen het ritueel slachten van dieren? Of tegen de Islam in het algemeen? 

Het eerste bezwaar hiertegen is dat wij onze eigen westerse (heidens-christelijke) traditie trouw willen blijven. Deze omvat een recht op godsdienstvrijheid. Als Islamieten hun godsdienst willen beleven, kunnen wij hun dat recht niet ontzeggen zonder in te gaan tegen onze westerse beschaving. Het voorstel van Wilders om de Koran te verbieden gaat in tegen ons gevoel van rechtvaardigheid. Ook het verbieden van hoofddoekjes is volgens onze traditie niet juist, zelfs al zien wij er vooral een symbool van vrouwenonderdrukking in.

Een tweede bezwaar is dat er genoeg mensen zijn die positieve ervaringen hebben in hun persoonlijke omgang met Islamieten. Voor deze mensen is een oproep tegen de Islam, tegen iets wat de mensen die zij ontmoet hebben zo nauw aan het hart ligt, onverteerbaar en onbegrijpelijk. Daar komt bij dat de Islam ook fraaie en hoogbeschaafde kanten heeft, bijvoorbeeld op het gebied van literatuur en bouwkunst. Dit alles maakt een plat anti-Islamisme een weinig fraaie zaak.

Anti-Islamisme is ook politiek gesproken geen goede zaak. Het gaat namelijk helemaal voorbij aan de kern en de veroorzakers van het probleem. De ‘Islamisering’ is namelijk slechts het meest in het oog springende symptoom van de eigenlijke ziekte: de ideologie van het extreme multiculturalisme.  Multiculturalisme kan werken op kleine schaal: als er een overgrote meerderheid is en een aantal kleine minderheden. Dan is het misschien zelfs verrijkend.

Multiculturalisme is echter niet schaalbaar! Wie ooit bedacht heeft dat het een goed idee zou zijn om in één staat grote groepen samen te brengen die zeer sterk van elkaar verschillen verdient het in een gekkenhuis te worden opgesloten. Alles in de geschiedenis wijst erop dat dit een recept is voor een ramp. En het maakt niet uit wat de godsdiensten of culturen van de betrokken groepen zijn, deze situatie leidt onvermijdelijk tot conflicten. 

Extreem multiculturalisme is de kern van het probleem. De veroorzakers van het probleem zijn de mensen die de ontwikkeling naar de huidige situatie hebben toegelaten, of zelfs aangemoedigd. Dat zijn niet de Islamieten of andere immigranten, maar de bestuurlijke elite. Uit laksheid of ideologische verblinding hebben journalisten en politici het multiculturalisme laten uitgroeien van een aardig aspect tot een onhandelbaar probleem. Zelfs nu in tien jaar tijd het percentage allochtone kinderen is gegroeid van 25% naar 41% laten zij de grenzen wagenwijd openstaan, en doen geen enkele poging allochtonen te bewegen tot remigratie. In plaats van dus te protesteren bij een moskee is een protest bij een krant, partij, gemeentehuis, bedrijf of NGO veel meer op zijn plaats. Dit zijn de mensen die zowel verantwoordelijk zijn voor het probleem als de macht bezitten om het beleid te veranderen.

Met financiële en sociale prikkels moet de remigratie worden aangemoedigd. Maar het is daarbij ook belangrijk in gesprek te gaan met de allochtonen en hen van de redelijkheid van ons verlangen naar minder multiculturalisme te overtuigen. De kans op zo’n gesprek wordt aanzienlijk kleiner als we tegelijk hun cultuur en godsdienst afkraken. Ook om deze reden geldt: laat de Islam met rust! Afbeelding: ‘Taj Mahal Mosque Interior Hall.jpg’, bijgesneden. © Fotograaf: Bjørn Christian Tørrissen, bron: Wikimedia, licentie.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


2 reacties

  1. Jan Baars schreef:

    Uitstekend verwoord. Het zijn inderdaad de politici en hun boodschappers in de media die het multikul drama veroorzaken. Protesteren bij moskeeën verandert niets aan dat wanbeleid. De politiek moet veranderen en we moeten invloed in de media krijgen. Zoals Baudet en Cliteur van FVD het ook benoemen, “we moeten de lange weg door de instituties maken”. Maar wel snel….

  2. Arnold J. Meijer schreef:

    Dat neemt niet weg dat de islam in het westen niets te zoeken heeft.

    Om voldoende tegenwicht te kunnen bieden aan de reeds in het westen praktiserende islam (islamisering) dient voor hen daarom een speciale afdracht in te het leven te moeten geroepen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *