+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Tegen nationaalsocialisme

Tegen nationaalsocialisme

Er zijn mensen die in hun ommezwaai van de huidige systeemideologie naar het nationalisme verzeild raken in de nationaalsocialistische hoek. Dit zouden we kunnen verklaren vanuit twee factoren:

De vijandige elite heeft er voor gekozen haar legitimiteit niet te steunen op het volk, zijn geschiedenis en tradities, maar op een globalistische idee van ‘anti-Hitler te zijn’. Een mens die zich verzet tegen hun plannen wordt daarom al gauw neergezet als een tweede Hitler. Dit is natuurlijk een laaghartige truc om de wil van de gevestigde orde door te drukken. Door deze emotionele manipulatie proberen de machthebbers met name het verzet tegen de verdringing van autochone Nederlanders door massa-immigratie te breken. Mensen die zich verzetten tegen de elite hebben daarom de neiging van de weeromstuit de grote vijand van die elite te omarmen.

Daarnaast oefent het nationaalsocialisme uit zichzelf door zijn sterke propaganda ook een aantrekkingskracht uit. De projectie van kracht en doorzettingsvermogen kan heel aantrekkelijk werken, met name voor mensen die door de vijandige elite machteloos zijn gemaakt. Mensen aan wie de elite geen aandacht besteed, sterker nog: die door hen worden verketterd.

De oorzaak van het omarmen van het nationaalsocialisme ligt dus in de opstelling van de vijandige elite. En het is een emotionele reactie, geen rationele keuze. Voor een gedegen overweging en afwijzing van de nationaalsocialistische weg willen we wijzen op de volgende punten:

Het belangrijkste argument is dat wij als identitairen en nationalisten universeel nationalisten zijn, wat inhoudt dat wij geloven dat etnonationalisme goed en rechtvaardig is voor alle volkeren. Daarom zijn we tegen elke vorm van kolonialisme en imperialisme. Het nationaalsocialisme vertoonde echter tegenover de Slavische- en Joodse volkeren een imperialistische, zelfs genocidale houding. Dit gaat in tegen onze meest fundamentele principes.

Daar komt bij dat het nationaalsocialisme geboren werd in het gevecht tegen het bolsjewisme (communisme) dat tijdens de Weimarrepubliek de macht in Duitsland dreigde over te nemen. Om het bolsjewisme te kunnen bestrijden namen zij het bolsjewistische organisatiemodel en zijn tactiek over. Dit hield in: een paramilitaire partij en een totalitaire staat. Vandaag de dag hebben wij echter te maken met Nieuw Links, dat heel andere methoden hanteert. De hegemonie van links over onze maatschappij werd dit keer niet gevestigd via bolsjewistische methoden maar door het koloniseren van de maatschappelijke instituties, met name de media en het onderwijs. Dus moet ons antwoord op de linkse hegemonie dit keer zijn dat we deze bestrijden door vernieuwing van onze instituties. Dit noemen we metapolitiek: het maatschappelijk denken omvormen, wat uiteindelijk ook in politieke verandering zal resulteren.

Vanuit het standpunt van identiteit heeft de vereenzelviging met een buitenlandse regime uit het verleden ook iets zeer onwaarachtigs. Werkelijke identiteitspolitiek moet gebaseerd zijn op echte identiteit. Wij verwerpen de valse identiteit die het huidige systeem ons biedt. Wij willen geen ontwortelde individuen zijn, geen ‘kinderen van nergens’, die zichzelf definiëren aan de hand van de producten die ze verbruiken. Deze valse moderne ‘identiteit’ maakt ons ellendig en laaghartig.

Maar als het moderne individualisme vals is, wat is dan onze echte identiteit? Daar zijn we ons misschien nog niet of nauwelijks van bewust. Daarom is het antwoord op de moderne malaise te ontdekken wie we zijn en daarnaar te leven. Onze identiteit wordt gevoed door onze totale biologische- en culturele afstamming tot op heden. Het is zeker geen oplossing om de huidige valse identiteit te vervangen door iets van een totaal andere plaats en tijd: dat is even vals. Een authentieke etnonationalistische beweging moet zich enten op de levende tradities van haar thuisland, niet op exotische import.

Tot slot: het valt weliswaar niet te ontkennen dat het nationaalsocialisme elementen bevat die in onze optiek in principe juist zijn, zoals het stellen van nationalisme boven globalisme, het stellen van het algemeen belang boven de individuele vrijheid en het voeren van een nauwkeurige bevolkingspolitiek, vanuit het idee dat het lot van een natie wordt bepaald door haar demografische ontwikkeling. Dit zijn echter elementen die ook in vele andere ‘rechtse’ stromingen terug te vinden zijn, en waarvan landen als Israël of Japan een levendig voorbeeld geven. Daar heeft men het nationaalsocialisme dus niet voor nodig.Afbeelding: “Bundesarchiv_R_49_Bild-0131,_Aussiedlung_von_Polen_im_Wartheland’ , bijgesneden. © Fotograaf: Wilhelm Holtfreter, bron: Wikimedia, licentie.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


3 reacties

 1. F. Peterson schreef:

  Je claimt dat ethnonationalisme verschilt met het Nationaal Socialisme, omdat ethnonationalisme voor alle volken mogelijk zou moeten zijn. Dit is alleen met het Nationaal Socialisme ook zo, daar zit dus helemaal geen verschil in. Ja, je had verschillende Nationaal Socialistische partijen die nuchter waren over kolonialisme, dit is echter niet per se een Nationaal Socialistisch objectief en het was niet uit een standpunt van ‘heersen’ maar juist uit samenwerkings standpunt.
  Ook claim je dat de Nationaal Socialisten over de Slavische en Joodse volkeren een genocidale houding hadden. Dit is een grote leugen die je beter gelijk kan rectificeren dan ontkennen. In onze beweging hoort de waarheid altijd te heersen!
  De Nationaal Socialisten in Duitsland hadden zelfs voorgesteld aan de Joden om hun een stuk land in Madagascar te gunnen. Ze wilden dus ook dat de Joden een land voor hunzelf kregen, net zoals de ethnonationalisten & het weerlegt dus (samen met alle revisionisten) de ‘genocidale’ houding.
  De Nationaal Socialisten in Nederland hadden het plan ‘Mussert’ bedacht, waarin Joden naar Nederlands Nieuw-Guinea mochten verhuizen.

  Ik zie dus geen goede reden waarom jullie het Nationaal Socialisme verwerpen

  • admin schreef:

   Naar onze mening is jouw inschatting van de historische gegevens veel te rooskleurig. Zeker, er waren afwijkende geluiden en plannen, maar de uiteindelijke lijn van het nationaalsocialisme tegenover de Slavische volkeren en het Joodse volk is niet mis te verstaan. Verder staat de staatsterreur van het nationaalsocialisme, hoewel begrijpelijk als reactie op de communistische terreur, ons evenmin aan. We moeten in deze tijd en in onze situatie onze eigen weg vinden. We vinden het in ieder geval mooi om te horen dat je net als wij kolonialisme en genocide verwerpt.

   • F. Peterson schreef:

    Ik zie het Nationaal Socialisme inderdaad rooskleurig en als iets fantastisch, waar helaas ook in onze groepen nog steeds veel misverstanden over zijn. (Het boek ‘A Squires Trial’ van Alexander Slavros is een kort maar krachtig boek wat direct veel misverstanden over het Nationaal Socialisme weerlegd, of bekijk anders dit artikel http://www.occidentalobserver.net/2018/09/14/what-is-nazism/ )
    In het Nationaal Socialisme zijn enorm veel positieve dingen te vinden, die wij goed kunnen gebruiken. Vooral het gedachtegoed van groepsbelang boven persoonlijk belang en nationaal belang boven groepsbelang, is een belangrijk gedachtegoed met oog op de toekomst voor onze, toch wat individualistische volksgenoten.

    Wel ben ik het met je eens dat wij inderdaad in deze tijd en in onze situatie een eigen weg moeten vinden, je kunt dan ook niet alles overnemen. Het is echter wel goed om niet direct alles te verwerpen en in plaats daarvan objectief, maar van een ander perspectief de geschiedenis te bekijken. Ik verwijt jullie er absoluut niet van dat jullie dat doen hoor, maar ik denk dat bijvoorbeeld de (Duitse) Nationaal Socialistische visie over de Slavische en Joodse volkeren enorm uit zijn verband is getrokken.

    Het is in ieder geval verfrissend om eindelijk eens een (ethnisch-) Nationalistisch geluid te horen, in plaats van dat civiel nationalisme van PVV en FvD.
    Ik zal jullie daarom op de voet volgen en steunen en wens jullie veel succes!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *