+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Uitleg bij ons logo

Uitleg bij ons logo

Het logo van IDNL kan op verschillende manieren worden gelezen – en dat is precies de bedoeling. Het is dan ook meer dan slechts een logo: het is tegelijkertijd het Sigillum, het ‘zegel’, van de Nederlandse nationale beweging. Met dit zegel wil IDNL de eigendomsrechten van het Nederlandse volk bevestigen: het recht op een eigen grondgebied, een eigen staat, een eigen rechtssysteem, een eigen cultuur en een eigen traditie. Het Nederlandse volk heeft al deze rechten – samenvallend in het simpele recht op een eigen plaats onder de zon – eeuwenlang bevochten. Er bestaan geen ‘internationaal rechten’, geen ‘mensenrechten’, geen ‘Europese wetten’, geen ‘internationale concurrentieposities’, geen ‘vrije markt mechanismen’ en geen ‘verdragsverplichtingen’ die boven de historisch bevochten rechten van het Nederlandse volk staan. De offers van onze voorouders en de toekomst van onze kinderen verplichten ons tot het handhaven van deze rechten.

Als erkenning van de nuchtere en sobere aard van ons volk is het logo van IDNL zwart-wit. Ter erkenning van het christelijke erfgoed dat de Nederlandse traditie is de kruisvorm zichtbaar in het centrum van het logo. De cirkel om het kruis staat voor de humanistische klassieke traditie. Maar het middelste midden is open: het ‘Hart van Nederland’ blijft open. Want in aandenken aan de lange strijd die onze voorouders vochten voor de vrijheid van godsdienst en geweten stelt IDNL dat ieder individu die open ruimte naar eigen inzicht mag invullen.

Ter herinnering aan die heldhaftige onafhankelijkheidsstrijd is ook het motto van de eerste Nederlandse staat aan het logo toegevoegd: Concordia res parvae crescunt. Dit komt uit Sallustius (Bellum Jugurtinum, 10.6): ‘Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur’ en kan vertaald worden als: ‘Eendracht maakt de kleinen/het kleinste machtig, tweedracht maakt de grootsten/het grootste zwak’, oftewel: ‘Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht.’ Het eerste zinsdeel koos de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als haar wapenspreuk.

Deze ‘eendracht in verscheidenheid’ heeft verschillende aspecten die kunnen worden teruggevonden in het IDNL logo. De twaalf golvende lijnen herinneren ons aan de zee en de regen die ons kleine deltaland typeren en die ons door samenwerking en samenleving met zeevaart en landbouw welvaart en welzijn brengen. De twaalf rechte zonnestralen delen ons in naar onze twaalf provincies – de twaalf cultuurhistorisch unieke ‘kleine huisjes’ waar een beter Nederland begint (vgl. deze kersttoespraak van Z.M. de Koning.

Vanuit de centrale kruisvorm kunnen we ook denken aan het oude Nederlandse wereldrijk dat zich over de vier windrichtingen uitstrekte: met het Nederlandse stamland in het noorden, het Afrikaner vestigingsgebied in het zuiden, onze Caribische rijksdelen in het westen en onze Parel van Smaragd in het oosten. Met dit oude wereldrijk bestaan nog steeds vele banden – in ons zakendoen, in ons reizen, in onze families en in onze buren. Vanuit alle hoeken van de wereld zijn vele vreemdelingen naar Nederland gekomen – velen zonder uitnodiging en velen zonder respect voor onze gastvrijheid – maar onze vroegere ‘rijksgenoten’ uit Zuid-Afrika, West- en Oost-Indië zijn ons niet vreemd, en horen nu bij ons.

Voor wie het zien wil, heeft het ‘vieren- en twaalf-gedeelde’ logo van IDNL ook nog andere betekenissen. Vier- en twaalf-deling herinneren ons aan de hogere ordes die de wereld beheersen: de vier etmaalfasen, de vier seizoensfasen, de twaalf daguren, de twaalf jaarmaanden en de twaalf astronomische tijdvakken. Respect voor het principe van hogere (historische, hiërarchische, natuurlijke) orde staat voor IDNL vooraan. Zo staat de vierdeling ook voor de afzonderlijke (woon, werk, leef) ‘kwartieren’ waarin IDNL verschillende mensengroepen binnen Nederland hun eigen leven gunt. Met vrijwillige ‘soevereiniteit in eigen kring’ gunt IDNL aan de verschillende (etnische, religieuze, culturele) gemeenschappen hun eigen culturen, eigen waarden en eigen normen – binnen de ruime kaders van de Nederlandse rechtsorde en met respect voor de rechten van de oudst inheemse bevolking. De twaalfdeling herinnert ons ook aan de ‘klok van de geschiedenis’ – en het is nu vijf voor twaalf. Het is tijd om wakker te worden en op te staan – voor Nederland.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *