+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Visie

“Identiteit is de hoeksteen van de samenleving”

Wat houdt dit in? We onderscheiden persoonlijke- en gemeenschappelijke identiteit.


Persoonlijke identiteit

Identiteit is hoe anderen en wij onszelf beschouwen. Onze identiteit kent vele kanten, zoals etniciteit, geslacht, klasse, levensovertuiging, enz.. Alleen als we bewust onze identiteit accepteren kunnen we gelukkig worden en iets voor andere mensen betekenen. Een belangrijke kant van onze identiteit is de nationale identiteit. Dit bedoelen we niet puur biologisch maar als een sociale realiteit. Nationale Identiteit omvat een subtiel samenspel van lichamelijke kenmerken, geschiedenis, levensbeschouwing en taal. Daarom is een (beperkte) assimilatie van vreemdelingen in een volk mogelijk.


Gemeenschappelijke identiteit

In het algemeen is het goed voor de rust en het geluk in de samenleving als de mensen (voor het overgrote deel) dezelfde identiteit hebben. Dan weten mensen wat ze aan elkaar hebben, en voelen ze zich thuis.Het beleid van de huidige machthebbers in ons land land (journalisten, politici, multinationals enz.) leidt echter tot vernietiging van onze gemeenschappelijke identiteit. Hun immigratiepolitiek leidt tot een ware vloedgolf van vreemdelingen die ons land binnen trekken. De oorspronkelijke Nederlanders voelen vaak dat ze worden verdrongen. Zij voelen zich een vreemdeling worden in hun eigen land. Ze voelen zich niet meer thuis.


Beleid

De politiek moet daarom de immigratie ombuigen naar remigratie: terugkeer naar het land van herkomst. Dit kan door ruimhartige financiƫle prikkels. Deze betalen zichzelf terug doordat de overheid minder uit zal hoeven geven aan scholen, sociale voorzieningen, politie enz. Het is echter ook belangrijk de politieke correctheid te bestrijden. Dit is namelijk de ideologie achter de huidige politiek. Het is de mening dat iedereen hetzelfde is.


Een nieuwe elite

Het Nederlandse volk heeft aan de Nederlandse elite de volmacht gegeven om hun belangen te behartigen. De machthebbers van nu gaan echter tegen de belangen van het volk in. Daarom moet de huidige elite worden vervangen, op een fatsoenlijke, wettelijke en democratische wijze.


Verdere informatie

Om de visie van IDNL verder te leren kennen kunt u onderstaande informatie raadplegen. Onze grondbeginselen zijn daarbij leidend. Ons partijprogramma is een uitwerking van deze beginselen. Onze opinieartikelen reflecteren de denkwereld van waaruit we onze beginselen hebben opgesteld. De precieze inhoud blijft echter voor verantwoordelijkheid van de auteurs.


Een korte video


De inleiding ‘Nederlands nationalisme?’

Ons partijprogramma

Onze grondbeginselen

Opinie in het kort

Opinie: Essays___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.